Ugdymas karjerai

 

Teisingai pasirinkti gyvenimo kelią

 

Nuo 2013 m. sausio 14 d. mokykloje veikia karjeros centras, įsteigtas mokyklai dalyvaujant 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ priemonės „Profesinio orientavimo sistemos veiklos tobulinimas ir plėtra“ valstybės projekte „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme“.

Ugdymas  karjerai – kryptinga veikla, skirta karjeros kompetencijoms įgyti. Šiuo atveju karjera suprantama kaip visą žmogaus gyvenimą trunkantis procesas, atsižvelgiant į asmens raidos ypatumus, kintamas visuomenės ir darbo rinkos sąlygas. Sėkmingą asmens karjerą nusako gebėjimas mokytis visą gyvenimą, reaguoti į pokyčius visuomenėje ir darbo rinkoje.

Karjeros paslaugų tikslas – padėti mokiniams sąmoningai rinktis jiems tinkamas švietimo ir užimtumo galimybes, sudaryti sąlygas įgyti karjeros kompetencijų, aktyviai kurti savo karjerą.

Karjeros paslaugos apima:

 • Ugdymą karjerai. Tai kryptingas asmens kompetencijų ugdymas, žinių, gebėjimų ir nuostatų apie save, mokymosi ir darbo karjeros galimybių įgijimas, įgyvendinant ugdymui karjerai skirtą programą ir organizuojant su ugdymu karjerai suderintas kultūrinę, meninę, pažintinę ir kitas veiklas bei neformalųjį švietimą.
 • Karjeros informavimą. Tai karjeros koordinatoriaus informacijos apie karjeros galimybes rinkimas, analizė, sisteminimas ir teikimas.
 • Karjeros konsultavimą. Tai pagalba mokiniams pažinti, įvertinti ir aptarti individualias savybes, spręsti su karjeros planavimu susijusius klausimus ir karjeros problemas.

Karjeros koordinatorės veikla:

 • Teikia individualias ir grupines konsultacijas (mokiniams, tėvams);
 • Ieško informacijos internetinėje erdvėje apie ugdymą karjerai;
 • Nuolat informuoja mokinius, jų tėvus, auklėtojus apie įvairius renginius, parodas ir kita elektroniniame dienyne;
 • Organizuoja išvykas į įmones, atvirų durų dienas;
 • Organizuoja susitikimus su įvairių profesijų atstovais;

Programa mokiniams padės:

 • Pažinti save;
 • Pažinti karjeros galimybes;
 • Planuoti karjerą;
 • Karjerą įgyvendinti.

Pagrindiniai dokumentai:

 • Bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų mokinių ugdymo karjerai modelis;
 • Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašas;
 • Ugdymo karjerai programa.

Naudinga informacija: www.aikos.smm.lt | www.lamabpo.lt  |  www.cvonline.lt  | www.ldb.lt  | www.darborinka.lt

www.kurstudijuoti.lt  | www.studijos.lt  | www.karjeroscentras.lt | www.tinklas.lt | http://www.nec.lt

http://www.euroguidance.lt  | http://www.vsf.lt | http://www.skvc.lt | http://www.balticstudent.lt   

 http://www.studinfo.lt

 

ŠVENČIONIŲ R. ADUTIŠKIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS KARJEROS UGDYMO PROGRAMA 2017–2018 m. m.

 

ŠVENČIONIŲ  ZIGMO ŽEMAIČIO GIMNAZIJOS ADUTIŠKIO VIDURINIO UGDYMO SKYRIAUS  KARJEROS UGDYMO  PROGRAMA 2017–2018 m. m.

 

STUDIJOS 2013

Naudinga išvyka į LEU ir Arvydo Gailiušo servisą AUSEGRA

Tyrėjų naktis

Konkursas "Ateities karjera – kas tai?

Išvyka į UAB "Maltosa"

STUDIJOS 2014

 

 

 

 

          

 

 

Pamokų laikas

Mokykloje

1 pamoka 8.00 – 8.45
2 pamoka 8.55 – 9.40
3 pamoka 9.50 – 10.35
4 pamoka 10.55 – 11.40
5 pamoka 12.10 – 12.55
6 pamoka 13.05 – 13.50
7 pamoka 14.00 – 14.45

2024 m. liepos mėn.
Pr A T K Pn Š S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031